PROGES - Geodetické práce


 

Firma PROGES vznikla v roce 1990 oddělením od projektové organizace Drupos Olomouc. V dodávání geodetických podkladů pro projektanty a ostatní organizace využila dlouholetých zkušeností, které i nadále prohlubuje. Firma vlastní veškeré potřebné materiálové zabezpečení pro vykonávání této činnosti (měřící techniku, počítačové vybavení, kopírovací stroje atd.)


Z větších akcí z poslední doby můžeme uvést například:

polohopisná a výškopisná mapa - Dolní Lipová, Rapotín, Libina
digitalizace mapových podkladů - Velké Losiny, Ruda , Olšany