PROGES - Geodetické práce


Práce v oblasti katastru nemovitostí:

  • vytyčení vlastnických hranic pozemků
  • vyhotovení geometrických plánů