PROGES - Geodetické práce


Práce v oblasti inženýrské geodézie:

  • mapové podklady
  • zaměření skutečného provedení stavby
  • vytyčení prostorové polohy objektu
  • účelové mapování